17.4.2008 07:49:15 
 Title:   Odborné znalosti instruktora
 Name:   jarda
Že by instruktor měl umět lyžovat a učit je jasné. Ale co zhodnocení postavení lyžaře? Neměl by umět rozpoznat, že jeho žák není schopen vyříznout oblouk například proto, že má velký ramp úhel, špatně nastavený boční i předozadní sklon komínu, potřebuje canting, případně by mu prospěl posun vázání v předozadním směru? Je mi přitom jasné, že tohle je především království botařských kouzelníků a najít zde univerzálně použitelné, navíc pokud možno jednoduché a jednoznačné metody kontroly je možná nereálné. Začínám ale mít čím dál větší dojem, že správné ustavení lyžaře může mít na jeho výkon a rychlost pokroků zásadní vliv.


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní