20.10.2012 18:03:12 
 Title:   ČŠL_aktualizovaný modul - ALPINE 2011 je vám k dispozici
 Name:   Jára
Vážení kolegové a kamarádi,
"Česká škola lyžování(ČŠL)", je tradičním sjednocením množin toho, co AZ sdružená v Interski ČR učí - a v tomto kontextu se letos objevily obecné připomínky k její aktuálnosti. Protože nikdo z kritiků nedokázal říct o co kokrétně jde, oslovilo naše AZ v červnu 2011 v rámci IS ČR a jeho metodické komise ostatní členská AZ s projektem
aktualizace České školy lyžování (CSL) a jejích základních modulů
"Alpine - Nordic - Lyžování ZP - ..."
Požádali jsme členská AZ o spolupráci s naplnění cíle/úkolu:
  • 1) zamyslet se, zda některé části těchto modulů ČŠL nemají dnes efektivnější řešení a pokud ano,
  • 2) předložit konkrétní návhy jak a co změnit.
Navrhli jsme začít s modulem "Alpine" a jeho podpůrnými moduly "Biomechanika + Pedagogika" v připojených verzích 2011 (texty k platným "Zásadám pro aktreditace... MŠMT ČR" z let 2004-6 = konsenzus 2005), ze kterého při akreditacích všichni vycházíme.

Do aktualizace se aktivně zapojilo přes 10 odborníku z 6ti AZ pokrývajících všechny základní oblasti, tj. "komerční"-"spolkovou"-"školskou". Ústředními postavami tohoto "startovacího týmu" byli absolventi FTVS UK a členové lektorského sboru SL ČR, doplnění praktiky z AZ a dalšími UL např. s fyzikálně-technickou specializací atd., kteří pečlivě prošli první dvě části níže uvedeného modulu "ALPINE"
vyjma aktualizace dohledali i drobné nepřesnosti, překlepy atd. a
výsledek jejich práce najdete pod prvními dvěma výše uvedenými odkazy CSL1 a CSL2.

Pravidelná aktualizace je pro ČŠL nesporně přínosem, byť v práci legend českého lyžování a tělovýchovy, pánů "Maršík-Příbramský" + "Vaverka-Jelen-Ondráček" pravda těžko najít zásadní nedostatky, protože Newtonovská fyzika ze které vycházíme, biomechanika lidského těla ani obecné principy pedagogiky se nezměnily. Navíc, na rozdíl od předchozích
  • neúspěšných pokusů o "průnik množin" toho co učíme - kterými jsme byli všichni nespokojeni (!),
  • je ČŠL ve verzi konsenzu 2005 "sjednocením množin" toho co učí skupina "ctihodných AZ" a není tedy důvod pro žádnou nespokojenost.
Příkladem toho, že ČŠL je sjednocením množin toho co v ČR učíme, je i aktuální "Česká cesta" kolegů z APUL, která je legitimním "výsekem" ze sjednocené plochy ČŠL (podobně jako nosné modely dalších AZ).

Na závěr je potom třeba osvětlit, že texty jednotlivých modulů ČŠL cíleně nejsou komerčními texty pro veřejnost, ale jsou psány odbornou, spíše "normativní" formou určenou pro "školení + zkoušení" lyžařských pedagogů a na ně potom jednotlivá AZ navazují svými vlastními texty pro své individuální podmínky a nároky (někde výsek/jinde doplnění atd.)...
kompletní ČŠL najdete na zde na www.ceskaskolalyzovani.cz


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní