7.11.2011 23:50:11 
 Title:   Re: INTERSKIplénum2011_obecný konsenzus i ve výuce
 Name:   Jára
RE: InterskiČR, se v minulosti díky hledání rozdílů a "hašteření" málem rozpadlo. Nový konsenzuální směr2006, opět letos podpořili president APUL Dr.Libor Knot i nový president IS ČR Dr. Petr Houser a navzdory občasným rétorickým návratům do minulosti = "..opakovat znovu minulé chyby a způsoby je nemilou vlastností lidstva.."
... takovou spolupráci, pochopení i vzájemný respekt "ctihodných AZ" jsme dosud neměli nikdy - viz...

Podle informací kolegů z Apul momentálně na jejich připravovaném materiálu participuje pět vysokých škola a sedm soukromých subjektů, které budou tento materiál používat při výuce a shodli se na něm, byť je "kompromisem". Podle této informace, materiál svými odbornými argumenty podpořila i FTVS, o jeho využití pro svoji širokou členskou základnu momentálně jedná SLČR. Nový materiál se jmenuje Česká cesta 2011 a objeví se na pultech knihkupectví v průběhu listopadu, stejně jako související výukové DVD...

Podobně jako výše jmenováAZ, využíváme běžně v rámci naší výuky na školeních také materiály ostatních AZ, patří mezi ně i metodické DVD APUL2005
  • a určitě mezi ně zařadíme a využijeme i připravované DVD s "nosným metodickým postupem APUL"
  • podobně jako další materiály sdružených AZ od autorů J.Štumbauera, S.Vodičkové, J.Reicherta a dalších
  • právě v rámci nového konsenzuálního směru InterskiČR a vzájemného respektu "ctihodných členů"
a bylo by škoda, kdyby díky poněkud kontroverzní doplňující rétorice (kolidující se zásadami našeho fora-viz vpravo červená "lajna"), jste tyto informace zde nenalezli.


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní