6.11.2011 10:23:29 
 Title:   INTERSKIplénum2011_obecný konsenzus i ve výuce
 Name:   Jára
InterskiČR, se díky hledání rozdílů v minulosti málem rozpadlo. Říjnové plénum2011 potvrdilo správnost nových cílů "renesance2006" díky kterým se konečně stalo stabilní aktivní platformou, kde se
"ctihodní a vážení členové" se státní akreditací potkávají a hledají společný KONSENSUS.

K základům této nové - konsenzuální tváře2006, nesporně patří i letos aktualizovaný obecný soubor výukových forem, cest a technicko-metodických řešení/postupů i dalších podpůrných textů, zpracovaný VŠkvalifikovanými teoretiky i praktiky pod názvem
"Česká škola lyžování", který základním obecným konsensem toho co v ČR učíme nepochybně je
(při akreditacích z něj ostatně podle "Zásad MŠMT..." vycházíme).

Je pak logické a "Zásadami MŠMT" od počátku proto předpokládané (!), že každý z "ctěných členů" si podle své cílové skupiny a převažujících podmínek definuje
  • a) individuální nosný výukový postup - většinou užší než ČŠL(ale samozřejmě obsahující předepsané společné minimální zkouškové požadavky)
  • b) na něj naváže i učebními texty a dalšími výukovými materály - jak to již většina "ctěných členů" realizovala/relizuje.
Podobně jako mnohá AZ, aktualizují nyní i naši kolegové z APUL svůj tradiční individuální výukový postup, do aktualizace zapojili i další odborníky z jiných AZ a já bych zde rád ještě jednou jasně deklaroval, že je to v rámci konsenzuálního principu správný směr, protože výše uvedené body a)+b)
následně vytváří interní know-how a vizitku každého "ctihodného člena"
kterou osobně "bez podpisování kýmkoli" RESPEKTUJI = např. nynější výsledky kolegů z APUL

Další legitimní individuální nosné výukové postupy i texty pak najdete na webových stránkách dalších členů ( MSLS, FSpS MU Brno, SKIplus..) či v jejich publikacích..
  • Doba "KOMpromisu = jednoho kompormisu pro všechny - který ve skutečnosti znamená ústupek respektive nenaplnění očekávání žádné ze stran", skončila málem rozpadem IS ČR
  • Doba "KONsensu" = dohody ve smyslu obecné spokojenosti na základě "obecného kosenzu" + v rámci něj individuálních nosných cest "ctihodných členských AZ", odstranila přetahování mezi AZ a majoritně přinesla potřebný vzájemný respekt a demokratickou spolupráci
takovou spolupráci, pochopení a vzájemný respekt "ctihodných AZ" jsme neměli nikdy.

Konsenzuální směr, nastartovaný renesančním předsedou Dr.J. Přerovským, podpořený jak presidentem APUL Dr.Liborem Knotem, tak novým presidentem IS ČR Dr. Petrem Houserem se ukázal jako velmi úspěšný a přesto, že "..opakovat historické chyby je nemilou vlastností lidstva.."
podpořilo jej i plénum 2011 jej podpořilo a to je velmi dobrá zpráva :)..Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní