5.11.2011 14:40:56 
 Title:   Aktualizace ČŠL
 Name:   Jára
... RE: Česká škola lyžování je široký konsenzuální rámec výuky v ČR. Nikdo nechce náplň tohoto rámce pozměňovat, ani gumovat jména autorů, kteří dali ČŠL základní podobu. Jak ale všichni víme, vše se vyvíjí, některé myšlenky a termíny jsou nahrazovány jinými, efektivnějšími a tak aktualizace je vždy potřebná..

Poslední aktualizace České školy lyžování a jejích základních modulů "Alpine - Nordic - Lyžování ZP", vydaných jako součást výuky subjektů sdružených v IS ČR proběhla v digitalizované formě v letech 2004-5 a aktuální texy i obálky v ".jpg" najdete zde: www.ceskaskolalyzovani.cz

Společně s dalšími AZ jsme se letos v květnu rozhodli "otevřít" v rámci IS ČR a jeho metodické komise diskuzi o výše uvedených modulech tohoto "Národního učebního plánu" - vzniklého na základě konsenzu v rámci MŠMT ČR + INTERSKI ČR - zamyslet se společně, zda jeho některé části nemají efektivnější řešení a předložit členským AZ návrh jejich případné aktualizace, v rámci základních pricipů IS ČR, tj...
... * nechceme dělat kompromis (jeden pro všechny, který ve skutečnosti znamená ústupek respektive nenaplnění očekávání žádné ze stran)
... * chceme hledat KONSENZUS = dohodu ve smyslu obecné spokojenosti na základě obecného konsenzu v dikci "..nehledáme v čem se lišíme - to víme, ale co máme společné.."(B.Obama v Praze).

Prioritně jsme začali
  • modulem "Alpine" a jeho podpůrnými moduly "Biomechanika" a "Pedagogika"
  • díky aktivní spolupráci dalších AZ, se paralelně zpracová modul "Snowboarding"
  • a pracuje na doplnění modulu "Lyžování ZP" o další část.
Na tomto aktualizačním projektu již spolupracuje více než 8 členských organizací IS ČR i dalších subjektů, přivítáme spolupráci každého AZ a budeme se maximálně snažit, aby nikdo z týmu neodešel.

Pracovní formu předpokládáme především internetovou, zpočátku po e-mailech a v rámci standardních zásad IT diskusí odborých týmů. Přivítáme každou konkrétní připomínku a výsledky samozřejmě předložíme v rámci zásad a stanov IS ČR. Organizační část tohoto projektu mám prozatím na starosti sám a kdykoliv mne můžete kontaktovat jak na mobilu, tak e-mailem.

Jsme si vědomi, že každé AZ vlastní učební texty pravidelně novelizuje, rozšiřuje o svá specifika a rozhodně je nechceme "dublovat" - ostatně "Zásady MŠMT..", tuto individuální modifikaci společného konsenzu ČŠL od začátku předpokládají !

Rádi bychom našli společný konsenzus v aktualizaci těch "Základních společných obecných učebních textů", jejiž obálky i textovou část vidíte na: www.ceskaskolalyzovani.cz a které jsou členským, přidruženým i dalším organizacím k dispozici pro jejich interní školení a mohou si je "z webu" stáhnout pro vlastní potřebu. Texty, jsou k dipozici v digitální formě na základních stránkách www.ceskaskolalyzovani.cz a lze je efektivně a operativně modifikovat na rozdíl složité a nákladné tiskové reedice a ditribuce, což platí i pro průběžné zapracování a operativní informování o novinkách, které by jinak čekaly léta na tiskovou reedici.

Jako první impuls bychom rádi využili právě v titulu uvedenou myšlenku a těšíme se samozřejmě na všechny další impulsy a širokou spolupráci.


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní