1.3.2011 21:51:32 
 Title:   Re: rozbor videa andyskierable
 Name:   Jára
Seriozní rozbor takhle zkušeného lyžaře (jak správně tuší cody - minimálně na rozhrani automatizace/tvořivého uplatnění) není na pár minut a bez širších informací o něm i cíli jeho jízdy, bude v dikci příspěvku vždy zavádějící a velmi polemickou věcí
  • zavánějící nástrahou pro následný "trolling" a "flamewar"
což si nepochybně uvědomuje jak autor, tak ostatní kolegové, kterým stále ponechávám volný prostor :)...


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní