12.1.2011 16:38:30 
 Title:   Fakta o České škole lyžování II. - modul Alpine a jeho literatura
 Name:   Jára
Na přelomu roku i v lednu se na některých internetových portálech opět objevují mylné informace k ČSL (smutné na tom je, že to napsali i autoři, kteří vědí, že je to jinak) a tak bych zde rád znovu konstatoval skutečná fakta..
(p.s..samostatný portál o ČŠL najdete zde www.ceskaskolalyzovani.cz)
I.
Česká škola lyžování byla schválena jako Národní učební plán již v roce 1972 (autoři J.Maršík, M.Příbramský) tehdejším ČSTV, které nahrazovalo funkci "ministerstva sportu". V té době šlo ve sjíždění a zatáčení o jednoliniový model, technicko-metodicky korespondující s dnešní modrou linií, doplněný
..* v 1.části EZL přívratnými oblouky dnešní fialové linie
..* v 2.části EZL dnešními smykovými a modifikovanými oblouky červené linine
II.
ČŠL se dál vyvíjela a v roce 1993 došlo na půdě MŠMT k dohodě všech základních akreditačních zařízení o zásadách dalších akreditací, ve které technicko-metodicky byla základem opět ČŠL. Postupně byly v letech 1997 - 2000 vydány tiskem 3 základní díly ČŠL
  • Příbramský, M. a kol. : Česká škola lyžování. Sjíždění a zatáčení na lyžích.
  • Dvořák, F. a kol. Česká škola lyžování. Běh na lyžích
  • Hrusa, J. a kol. Česká škola lyžování. Lyžování zdravotně postižených.
III.
Modul "Alpine" ČŠL se dál postupně vyvíjel a v roce 2004 byl doplněn tak, aby základní technické schema obsahovalo ve všech 3 liniích vlastní vývoj od začátku až po finální oblouky - viz zde ! zásady MŠMT o akreditacích !
.. * tato shoda byla na půdě MŠMT deklarována 4mi nejvěšími subjekty, FTVS UK, SL ČR, ČSLŠ, APUL
.. * potvrzena plénem Interski ČR v letech 2006 a 2007
.. * i VV IS ČR v roce 2010
.. * výběr literatury z těchto a předchozích období nalezne přehledně zde)
IV.
Na základě bodu III. byl podle schema MŠMT modul "Alpine" v roce 2005 digitalizován tak, aby při případných dalších terminologických či jiných změnách nemusela být prováděna složitá tisková reedice a digitální verze byla k dipozici k průběžné diskuzi. Je třeba poznamenat, že dodnes nebyla od sdružených AZ vznesena ke
konkrétním textům a popisům oblouků této části ČŠL žádná kvalifikovaná písemná připomínka.
V.
Modul "Alpine" ČŠL, vychází z více než
200 stranam odborných textů z biomechaniky, fyziky, pedagogiky, techniky a metodiky atd..
autorů s VŠ kvalifikací ve specializaci
a jejich tvrzení i důkazů o které se opírá jako o základní pilíře. Pokud nědo dokáže v těchto odborných textech
  • 1).. najít chybu, odborně ji na základě analýzy a zpětné syntézy stadardními metodami dokázat
  • 2).. předložit nové tvrzení a provést k němu standardní důkazy, začněme dikuzi o změně.
Jen to asi bude složité, protože využívané základy pilířů ČŠL = fyziky, biomechaniky ani pedagogiky... se moc za poslední roky nezměnily. Zatím se však o takovouto seriozní oponenturu nikdo ani náznakem nepokusil.
Taková jsou fakta.

-------------
P.s. pod čarou: Nepovažuji za korektní, pokoušet se zaměňovat poněkud nešťastný metodický dopis SL ČR, snažící se definovat "nosný postup výuky v podmínkách SL ČR" za metodiku ČŠL :(..


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní