23.12.2010 07:56:12 
 Title:   Jak učíme a proč_2d... kudy dál ...
 Name:   Jára
Řekli jsme si, že racionální doporučené schéma pro .. * sportovně-rekreační veřejnost představuje následující technické schéma, které je užší variantou základního schema ČŠL (o 1.část červené linie)

A1…průprava(i pluh)→vlnovka→základní carvingový oblouk→carvingové oblouky
B1…průprava→pluh → přívrat →základní paralelní oblouk→paralelní oblouky s driftováním
B2….................................................................................................→klasické smykové+modifikované oblouky

a naopak je je širší variantou ( o druhý prvek modré linie) postupů používaných v čistě komerčních lyžařských školách a umožňuje díky tomu našim SKI+instruktorům i klientům využít "nadhodnotu" individuální optimalizace výuky na základě
MODERNÍ relace "učitel-žák-podmínky"

Levá linie je jasná - od začátku je pohybovým ideálem vyříznou oblouk bez smyku = CARVING
Střední linie naopak při stejné technice využívá cíleně driftování lyží v zahájení, případně vedení obouku.. které umožňuje vyšší a důraznější regulaci rychlosti
Pravá linie pak jsou klasické smykové oblouky zahajované na odlehčených lyžích, vhodné do náročných podmínek volného terénu či špatně upravených tratí(těžký hluboký sníh, krusta, boule strmé a ledové svahy..)..

Řekli jsme si také, že naše AZ vychází z ČŠL a nikde nevidíme její náhradu, protože
  • ostatní modely - jako např. ASML08 APUL
  • stejně tak, jako různé zahraniční modely
v modulu "Alpine" POUZE detailněji zpracovávají některé z částí ČŠL, či některé specifické metodické postupy.

CESTA ČŠL kupředu nepochybně také vede právě směrem kvalitního a systematického rozpracování některých interních metodických postupů a diaktických metod preferovaných různými formálními i neformálními společenstvími lyžařů (zpětná vazba, průpravná cvičení, lyžování dětí..) nad rámec základu ČŠL a umožněním jejich digitalizace pro všechny.. jenže mnoho lidí o tom v různých diskusích hovoří, ale kvalitní a systematicky zpracovaný text zatím nikde nenajdeme
věřme, že se to do budoucna změní


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní