10.12.2010 14:30:51 
 Title:   Česká škola lyžování a grafomanie :)
 Name:   Jára
ČŠL není produktem našeho AZ a její autoři jsou univerzitní pedagogové s VŠ kvalifikací ve specializaci, mnohdy vedoucí příslušných kateder, s mnohem širší publikační činností v oboru. Vedoucími autory a členy autorských kolektivů více než 200 stran odborných textů modulu "Alpine" ČŠL i mnoha stran dalších modulů jsou

_ Doc. PhDr. Miloš Příbramský CSc.
_ PaeDr. Jan Maršík
_ Doc. PaedDr. Karlel Jelen
_ PaedDr. Jan Hruša CSc.
_ PhDr. Dana Finkova Ph.D.
i další specialisté a jejich odborné texty tvoří základní pilíře, o které se ČŠL "zeširoka opírá" = jde o vysoce kvalitní specializované odborné učební texty přizpůsobené podmínkám školení lyžařských pedagogů.

Chápu rozladění mnohých, že ČŠL je zde i na svém základním porálu viditelně prezentována kvalitním odbornými texty. Podíváme-li se na učební texty a publikace v rámci ČŠL
www.ceskaskolalyzovani.cz
a nesystematické-nesouvislé texty chronických oponentů ČŠL - je poměrně jasné kam míří pojem grafománie.
  • grafománií nejsou kvalitní odbotné texty ČŠL ani syntéza jejich částí v menší - účelně ucelené celky pro potřeby školení a jejich vysvětlování, jak to charakterizují někteří autoři a na interentových mediiích,
  • ale naopak jsou právě ty nepodložené, nesouvislé = z téma na téma přeskakující "off-topic" příspěvky bez odborného podkladu.
"Nesouhlas, je pravda kořením každé diskuse" (www.snow.cz), ale pouze tehdy, když je odborně podložen !

Takže přínosem by rozhodně bylo kvalitní systematické rozpracování některých interních metodických postupů a diaktických metod preferovaných různými formálními i neformálními společenstvími lyžařů (zpětná vazba,průpravná cvičení, lyžování dětí..) nad rámec základu ČŠL


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní