8.12.2010 23:26:13 
 Title:   Fakta o České škole lyžování
 Name:   Jára
V poslední době byla několikrát
Česká škola lyžování (ČŠL) v internetových diskuzích mylně spojována s naším AZ
i přesto, že nejsme autory ČŠL, pouze z ní vycházíme a náš model je proti ČŠL užšší o 1.část červené linie - viz předchozí text. Smutné na tom je, že to napsali i autoři, kteří vědí, že je to jinak. Chci tedy ve věci udělat jasno !
(p.s..samostatný portál o ČŠL najdete zde www.ceskaskolalyzovani.cz)
I.
Česká škola lyžování byla schválena jako Národní učební plán již v roce 1972 (autoři J.Maršík, M.Příbramský) tehdejším ČSTV, které nahrazovalo funkci "ministerstva sportu". V té době šlo ve sjíždění a zatáčení o jednoliniový model, technicko-metodicky korespondující s dnešní modrou linií, doplněný
..* v 1.části EZL přívratnými oblouky dnešní fialové linie
..* v 2.části EZL dnešními smykovými a modifikovanými oblouky červené linine
II.
ČŠL se dál vyvíjela a v roce 1993 došlo na půdě MŠMT k dohodě všech základních akreditačních zařízení o zásadách dalších akreditací, ve které technicko-metodicky byla základem opět ČŠL
III.
Model ČŠL se dál postupně vyvíjel a v roce 2004 byl doplněn tak, aby základní technické schema obsahovalo ve všech 3 liniích vlastní vývoj všechny od začátku až po finální oblouky - viz zde ! zásady MŠMT o akreditacích !
.. * Tato shoda byla na půdě MŠMT deklarována 4mi nejvěšími subjekty, FTVS UK, SL ČR, ČSLŠ, APUL
.. * potvrzena plénem Interski ČR v letech 2006 a 2007
.. * i VV IS ČR v roce 2010
IV.
Komplexně potom byla ČŠL postupně doplňována v "modulu Běh o bruslení", o "kompletní modul Lyžování ZP" a další materiály členských organizací. Spojovat ČŠL s kterýmkoli AZ a označovat ji jako spolkovou/klubovou/školní výuku je tedy naprosto irelevantní a účelově zavádějící protože
jednoznačně jde o tradiční Národní výukový systém
V.
Modul "Alpine" ČŠL, vychází z více než
200 stranam odborných textů z biomechaniky, fyziky, pedagogiky, techniky a metodiky atd..
autorů s VŠ kvalifikací ve specializaci
a jejich tvrzení i důkazy o které se opírá jako o základní pilíře. Pokud nědo dokáže v těchto odborných textech
  • 1).. najít chybu, odborně ji na základě analýzy a zpětné syntézy stadardními metodami dokázat
  • 2).. předložit nové tvrzení a provést k němu standardní důkazy, začněme dikuzi o změně.
Jen to asi bude složité, protože základy pilířů ČŠL = fyziky, biomechaniky ani pedagogiky... se moc za poslední roky nezměnily. Zatím se však o takovouto seriozní oponenturu nikdo ani náznakem nepokusil. Taková jsou fakta.

Naše AZ z ČŠL vychází (viz níže) a nikde nevidíme její náhradu, protože ostatní modely - včetně zahraničních - POUZE detailněji zpracovávají některé z jejich částí či některé metodické postupy. CESTA kupředu vede určitě právě tímto směrem = "nesobeckým" kvalitním rozpracováním jednotlivých forem v rámci ČŠL a umožněním jejich digitalizace pro všechny, jenže...

P.s. "namistrované rychlé plané kecy" a pošklebování jsou k ničemu ;;DD...


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní