7.12.2010 06:01:45 
 Title:   Jak učíme a proč_2c
 Name:   Jára
Abychom mohli popsat oblouky používané na různých svazích a různě zdatnými lyžaři, je účelné rozdělit výuku do několika vývojových etap. Racionální lyžařský výcvik totiž vyžaduje, aby jednotlivé dovednosti a jejich nácvik byly uspořádány v logickou strukturu, respektující biomotorický vývoj lyžaře. V ČŠL dělíme výuku lyžaře v oblasti sjíždění a zatáčení na dvě vývojové etapy:
- etapu ZÁKLADNÍHO LYŽOVÁNÍ
- etapu ZÁVODNÍHO A EXTRÉMNÍHO LYŽOVÁNÍ

Pro výuku žáků v etapě základního lyžování i pro školení lyžařských pedagogů, potřebujeme přehledné „SCHÉMA VÝUKY V ZÁKLADNÍ ETAPĚ LYŽOVÁNÍ“. Toto schéma by mělo být jednoduché, přehledné a pochopitelné jak pro žáky, tak pro pedagogy. Není účelem, aby zahrnovalo vše, co se na lyžích dá vyučovat, ale má obsahovat „racionální výběr toho, co pedagogové v základní výuce žáků převážně používají“. Takové doporučené schéma pro .. * sportovně-rekreační veřejnost představuje následující technické schéma,

A1…průprava(i pluh)→vlnovka→základní carvingový oblouk→carvingové oblouky
B1…průprava→pluh → přívrat →základní paralelní oblouk→paralelní oblouky s driftováním
B2….................................................................................................→klasické smykové+modifikované oblouky

které je širší variantou ( o druhý prvek modré linie) postupů používaných v čistě komerčních lyžařských školách a umožňuje našim SKI+instruktorům i klientům využít "nadhodnotu" individuální optimalizace výuky na základě
MODERNÍ relace "učitel-žák-podmínky"
v PLNÉ ŠÍŘI didaktických a metodických zásad + RŮZNÝCH metodických postupů (viz následující technicko-metodické schema+pedagogika).. Navíc, v rámci své otevřenosti - dané právě základními pilíři obecných základních discilin, v sobě zahrnuje i
různé aktuální zahraniční přístupy k výuce lyžování
  • pokračování k technicko-metodickému schema otevřte v novém okně zde
  • pokud by něco nebylo jasné můžete se „pracovně“ podívat do dalších kapitol a Met.dopisů zde ..
  • AZ Skiplus v doporučeném modelu výuky pro sportovně-rekreační lyžaře nevyužívá první tři prvky linie B2
  • respektujeme samozřejmě i jiné doporučené modely výuky ostatních AZ - včetně nosného modelu APUL !
POZNÁMKA:
Levá linie je jasná, od začátku je pohybovým ideálem vyříznou oblouk bez smyku = CARVING
Střední linie naopak při stejné technice využívá cíleně driftování lyží v zahájení, případně vedení obouku.. které umožňuje vyšší a důrazmější regulaci rychlosti
Pravá linie pak jsou klasické smykové oblouky zahajované na odlehčených lyžích, vhodné do náročných podmínek volného terénu či špatně upravených tratí(těžký hluboký sníh, krusta, boule strmé a ledové svahy..)..


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní