6.12.2010 21:40:38 
 Title:   Re: Re: Re: Re: Jak učíme a proč_2b.. :)...
 Name:   Jára
ČŠL, ze které vycházíme je (zde) podložena více než
200 stranami odborných textů z biomechaniky, pedagogiky, techniky, metodiky atd..
autorů s VŠ kvalifikací ve specializaci
a o jejich tvrzení i důkazy se opíráme v modelu výuky pro sportovně rekreační veřejnost. Osobně nemám problém změnit názor, pokud nědo dokáže v těchto odborných textech
  • 1).. najít chybu, odborně ji na základě analýzy a zpětné syntézy stadardními metodami dokázat
  • 2).. předložit nové tvrzení a provést k němu standardní důkazy.
Jen to asi bude složité, protože základy pilířů ČŠL = fyziky, biomechaniky ani pedagogiky... se moc za poslední roky nezměnily. Nicméně pokud kdokoli předloží seriozní odborný oponentní text v dikci bodů 1-2), jsem kdykoli připraven k diskuzi nad ním. Zatím se však zde o takovouto seriozní oponenturu nikdo ani náznakem nepokusil a "jedovaté výkřiky" plné zloby i "informační vaty" sem nepatří a nemá smysl na ně reagovat. Pokud se to změní a body 1-2) i zásady diskuze budou naplněny, máte s potěšením zdejší prostor k dispozici :)..


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní