6.12.2010 21:30:49 
 Title:   Re: Re: Re: Jak učíme a proč_2 :)...
 Name:   Jára
Děkuji Ondrovi Novákovi za odpověďi, které najdete přesně o 60 let zpátky, protože do "jednotných" 50tých let minulého století v čechách věkově i rétoricky patří. Tady očekáváme cosi v dikci zásad 2 a 3:
  • Z2.. Diskutující přirozeně spolu mohou nesouhlasit, vzájemné napadání osob nebo skupin však nebude tolerováno.
  • Z3.. Na názory, s nimiž nesouhlasíš, nikdy nereaguj pouze jejich obecným zpochybněním. Pečlivě formuluj vlastní pohled na věc a místo silných slov nabídni silné ODBORNÉ argumenty.
Příspěvky, které nenaplňují tyto prvotní zásady je třeba psát jinam - viz zásady v červené lajně :)..
ostatní naopak mohou zkusit třeba i samostatný portál o ČŠL zde www.ceskaskolalyzovani.cz


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní