2.12.2010 12:29:12 
 Title:   Re: Jak učíme a proč_2 :)...
 Name:   Jára
Rád bych pokračoval v tématu "Jak učíme a proč_2" a v rámci něj bych měl na naše kolegy

z čistě komerční oblasti OTÁZKU uvedenou na konci tohoto úvodu k ní:

Řekli jsme si, že Česká škola lyžování je moderní, otevřený, flexibilní a komplexní
I. NÁRODNÍ učební plán, jehož moderní individuální přístup a FLEXIbilita je založena na:
  • 1) skladbovém systému bloků/modulů = sjíždění a zatáčení + běh + lyžování TP + snowboard, atd..
  • 2) obecné definici zásad, o které se zeširoka opírá a vytváří (na rozdíl od komerčních jednoliniových modelů) otevřený systém propojující různé přístupy k výuce i materiály členských organizací
  • 3) jednotných minimálních zkouškových požadavcích platných pro všechna AZ - .. ! najdete zde !
    která si jednotlivá AZ samozřejmě mohou podle svého zaměření rozšiřovat
a ČŠL je díky tomu jako
"NÁRODNÍ výukový systémem" obecným vnějším rámcem toho co a jak v ČR učíme.
Výuka je postavena na dobré znalosti ( a akademickou obcí provedených důkazech ) základních disciplín jako Pedagogika, Biomechanika, Fyzika... = pilíře ze kterých ČŠL vychází a které
vytvářejí JEDNOTNÝ základ, platný bez ohledu na to, zda budeme učit někoho v prostředí
!! školním, spolkovém a nebo komerčním !!
3 základní linie ČŠL jsou naprosto paritní
A1…průprava(i pluh)→vlnovka→základní carvingový oblouk→carvingové oblouky (4 oblouky)
B1…průprava→pluh → přívrat →základní paralelní oblouk.→paralelní oblouky s driftováním(6 oblouků)
B2…Průprava→pluh → přívrat →základní smykový oblouk→klasické smykové+modifikované oblouky (10oblouků)

Protože lyžování patří k aktivitám při kterých působí mnoho různých individuálních vlivů, ČŠL nediktuje, ale
dává nám RÁMEC, zahrnující různé cesty ke stejnému cíli - naučit někoho lyžovat !!

II. Každé AZ a skupina má konečně možnost definovat v rámci zásad ČŠL vlastní nosný METODICKÝ postup podle převažujících podmínek a
.. * víceliniová varianta "Skiplus" je jednou z nich
.. * podobně jako "jednoliniový" model APULU (který samozřejmě také plně respektujeme)
a právě tato flexibilita dělá z ČŠL moderní, komlexní a FLEXIBINÍ NÁRODNÍ výukový systém.
Našim SKI+instruktorům tento OTEVŘENÝ obecný přístup/základ umožňuje individuální optimalizaci výuky na základě MODERNÍ relace "učitel-žák-podmínky",V PLNÉ ŠÍŘI didaktických a metodických zásad + RŮZNÝCH metodických postupů.. A navíc, v rámci své otevřenosti - dané právě základními pilíři obecných základních discilin, obsáhne i různé aktuální zahraniční přístupy k výuce lyžování. ČŠL proto vnímáme jako kvalitní
"Swiss army knife" = na každém záleží kolik nástrojů z něho použije, kdy a za jakých podmínek !!
a tahle učí každý náš Ski+instruktor :)...


OTÁZKA ZNÍ:
Postup přes pluh a přívrat používáme shodně.. Proč nás Ondra Novák a někteří další kolegové z čistě komerční oblasti tak úporně
chtějí připravit o další nástroj = první část modré linie do úrovně ZPO
..* ČŠL ani my jim tento postup nevnucujeme a respektujeme, že jej ve skupinové výuce nepoužívají
..* to přece není důvod, proč bychom jej nemohli používat my, když s ním v optimálních podmínkách máme dobré zkušenosti ??!!


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní