1.12.2010 21:27:03 
 Title:   Re: Re: Re: Jak učíme a proč_2 :)...
 Name:   Honza
To Ondřej a Honzány:

Tak to je rozhodně dobrá zpráva že APUL už paralelní oblouk u céčkařů i zkouší. Pokud si dobře vzpomínám, tak ještě nedávno Ondřej a nebo spíš Tomáš tady (a nebo možná na Interski) psali o tom, že céčkaři mají v náplni základní úvod do ZPO, zaměřený na to aby lépe rozuměli tomu jak začátečníky na ZPO připravit, ale nedělají ze ZPO zkoušky. Aspoň tak si to ve své postarší hlavě pamatuji, ale můžu se samozřejmě plést.

Pokud se to od té doby změnilo a ZPO(PO) se i zkouší, je to u instruktorů jedině dobře.

P.S.: Snowsports manuál u paralelního oblouku (v kapitole na kterou odkazuje Honzány) píše, že se jedná "jen o stručné, úvodní seznámení se s technikou paralelního oblouku". A že celé provedení ZPO řeší až kurz B.
Představuji si to tak, že jde u céčkařů o stav, kdy se právě postupným zvyšováním podílu paralelního vedení lyží přejde od oblouku v přívratu do paralelního. Chápu to tak správně?


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní