20.3.2013 09:36:09 
 Title:   110. výročí Svazu lyžařů ČR a české školy - pohled z historie 1
 Name:   Jára
Máme- li se zamyslet nad aktuální moderní formou a modelem výuky cílových skupin našeho projektu i širší populace je potřeba se podívat a pochopit
  • co nám jednotlivé formy výuky a techniky přinášely
  • jaké bylo a je postavení českého lyžování v období moderního lyžování
Bez pochopení významu českých učitelů lyžování, jejich spolků a institucí i vlivu na vývoj výuky se jen obtížně dobereme k hlubšímu pochopení
nového, velmi moderního, přímého a účinného „komplexního modelu výuky 2012“
který v našem projektu vyvíjíme a ověřujeme, protože oblíbená replika je - "co by zrovna češi tak asi mohli vymyslet".... tak se na to pojďme podívat = v tomto úvodním článku ke kapitole „Alpských disciplin“, bych chtěl stručně připomenout historický vývoj ve světě i v Čechách a na Moravě.

Z historického hlediska můžeme dějiny lyžařství rozdělit do dvou rozdílně dlouhých a rozdílně zaměřených i různě významných epoch. Je to období
  • zhruba pětitisíciletého vývoje na severu Evropy a Asie (užitné umění, lovců, sedláků, vojáků..)
  • období přibližně posledních 150 let (sportovní forma obyvatel měst)
během kterých lyžování zachvátilo rozsáhlé oblasti civilizovaného světa, všude tam, kde mělo vhodné geografické a klimatické podmínky. Střediskem nového sportovního hnutí se stala Kristianie, dnešní Oslo a základ vývoje odpovídal konfiguraci okolí - byl to především běh a skok, které jsou dodnes pilíři severského neboli klasického lyžování.

Ani v Norsku však nenalezl tento nový trend spontánní podporu veřejnosti. Výjimku tvořila provincie Telemark, kde sedláci používali lyží nejen k dopravě, ale i k zábavě. První lyžařský závod se uskutečnil v Norsku v roce 1843 a Norsko je tedy právem pokládáno za kolébku lyžařského sportu, jenže Severská forma sportovního a závodního lyžování, zůstala po celá další desetiletí omezena na Skandinávii.
Zlom přinesla až kniha Nansena "Na lyžích napříč Grónskem".
Německé vydání v roce 1891 vyvolalo veliké nadšení po celé střední Evropě, doprovázené hromadným dovozem "zázračných prkének".

Na sklonku devatenáctého století potom přicházejí přes středoevropské univerzity první lyžařští učitelé, mladí norští studenti, studující na
prestižní a nejstarší evropské Univerzitě Karlově
i dalších univerzitách, a přes ně se pak lyžování postupně dostává i do alpských zemí.

Čeští lyžaři tedy patřili již od začátku vývoje alpských disciplin k respektovaným průkopníkům této moderní formy lyžařského sportu vznikající právě ve střední Evropě a právě čeští lyžaři a učitelé založili i

1. lyžařský svaz na světě - Svaz lyžarů v Královsví českém

(1903)


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní