10.12.2007 09:06:30 
 Title:   Re: Problematika předozadního pohybu těžiště
 Name:   jarda
Ještě x-krát jsem četl Ivanův text:
" Jestliže tedy uvážíme faktory ad 2., především setrvačnou sílu, je kýžený ideální úhel neutrální polohy logicky „pozitivní“ (náklon mírně dopředu), zatímco za spádnicí mírně negativní. "
a pak mi konečně "docvaklo" proč nechápu. Důvodem je, že na všech (které jsem našel) těch obrázcích, co jsou v textech se znázorňují pouze odstředivá a gravitační síla. SETRVAČNÁ síla zde chybí.

Moc bych se přimlouval za to, zda by nějaký fyzikálně zdatný aspirant na lyžařského pedagogického "profíka" nemohl zpracovat obrázky, kde by byly znázorněny tyhle 3 síly.


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní