10.12.2007 19:46:08 
 Title:   Úkol:-)
 Name:   Slávek Kulich
Konečně se dostávám k domácímu úkolu v rámci školení cvičitelů. Náplní mého příspěvku je, jak jinak, rozbor videa. Vybral jsem k tomuto účelu video, které jistě všichni důvěrně znáte, přesto dávám link: http://petr.atlasweb.cz/skivideo/ . Konkrétně jde tedy o video v němž je předveden oblouk s přeskokem. Ačkoliv jsou stránky jako youtube a další podobné plné různých videí ukazujících lyžaře ať už lepší, či horší, pokročilé, či začátečníky, jsou to většinou home videa pořízená pro potřeby jejich aktérů a nejsou tedy určena veřejnosti a už vůbec ne jako znázornění správného provedení danného cviku. To však mnou vybrané video bohužel je. Jestliže je obsaženo na CD které je distribuováno mezi širokou veřejnost jako ilustrační video správně provedeného cviku, měl by být cvik podle mě proveden naprosto bezchybně. I na některých dalších videích by se jistě daly najít chybyčky, ale tady se nejedná jen o chyby v provedení, nýbrž o celkově špatně provedený cvik.

Konec planých řečí, od teď už k věci:-)

Jak všichni víme, je oblouk s přeskokem obloukem modifikovaným, použivaným v hlubokém sněhu, případně v hlubokém sněhu pokrytém krustou. K tomu by však takto předvedený oblouk nemohl být vůbec použit. Nejedná s vlastně o oblouk s přeskokem, ale o jakýsi snožný oblouk s "poskokem", kdy samotné zdvihnutí patek lyží nad sníh nemá žádný význam pro zatočení, neboť to proběhne až po dopadu lyžaře na svah způsobem běžným pro ostatní snožné oblouky. V tomto případě není ale ani možné, aby byly patky přeneseny přes spádnici, neboť odraz není od na hran lyží, nýbrž z jejich ploch. dále zde nikde nevidíme pohyb vnitřní lyže vpřed v okamžiku přenosu patek nad sněhem, po dopadu není tedy vnitřní bok, ani vntřní lyže vpřed, dopad je zde zpět na obě nohy. Zde provedený "přeskok" nemá tedy žádný význam. Abych ale toho lyžaře na videu jen nehaněl:-) Je u něj dobře vidět vertikální pohyb a píchnutí holí je také provedeno správně, co se týče vzdálenosti od těla, umístění a načasování, avšak nemusel by hůl tolik předhazovat před sebe, ale to je u něj vidět i u jiných oblouků.

Možná, že skutečným odborníkům budou z některých mých formulací vstávat vlasy hrůzou, snažil jsem se však upozornit pouze na nejzásadnější nedostatky v předvedené technice.

Závěrem: teď tady kritizuju něčí okblouk s přeskokem, ale až uvidíte ten můj, to se teprv máte na co těšit:-))) Jsem jediná srka co skáče ze záklonu:-)))

P.S. dávám to radši do sekce ostatní, abych tím neznehodnotl sekci tecnika, metodika a učení:-)))

S pozdravem Slávek (mladší železnoruďák:-)))


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní