9.12.2007 18:02:39 
 Title:   Re: II. téma - Problematika předozadního pohybu TĚŽIŠTĚ
 Name:   Mirek
Ahoj Honzo, bohužel tě zklamu, ale je to právě na opak, okolo spádnice tě gravitace v neutrálním postoji tlačí dopředu, tedy do předklonu. Tento vliv je ale velmi malý, daleko silnější je vliv posunu těžiště vpřed či vzad. Pokud jsi vpředu, klopný moment vpřed je nejmenší při zahájení oblouku a největší v závěru oblouku pokud bude posun těžiště stále stejný. Proto je vhodné předklon vrůběhu oblouku zmenšovat...


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní