9.12.2007 16:18:21 
 Title:   Předozadaní pohyb těžiště a důvody pro něj
 Name:   Jára
Moc nechápu, o co tady se mnou Mirek s Krabem bojují !
A) – Asymetrické působení sil mezi zaříznutou širší špičkou a užším středem ( rameno „r“ ) je jeden ze stálých vnějších faktorů, který působí nesporně ve směru do oblouku. Byť u „řezání“ nejde o podstatu, ale o jeden zmnoha faktorů, měl by si ho být každý lyžař a zvláště pedagog vědom – stejně jako významu autokinetiky lyží – která je už dnes "profláknutou" veličinou.
B) - PODSTATOU toho, proč je v BASE a zvláště jeho první části, výhodný předozadní pohyb těžiště
… "mírně vpředu" -> "neutrál" -> "mírně vzadu" ->… "mírně vpředu" ->
je působení GRAVITACE
I.) pro jehož lepší pochopení jsem použil dva zjednodušené praktické příklady, ukazující, v jakém SMĚRU tato významná síla působí při "předklonu" / "záklonu" => jaké POCITY také u lyžaře vyvolává. Směr jejího působení i pocity se rozhodně NEOTOČÍ tím, zda lyže řeže, mírně driftuje nebo se smýká ! Působení gravitace TAM JE - buď ve směru kam chceme, nebo naopak proti :-(... a byť by to fyzikálně bylo jen 25deka bramborového salátu (Mirek) vyvolávajícího ten významný pocit, že lyže "samy" zahnou KAM CHCEME, je to varianta
II.) OBZVLÁŠTĚ VÝHODNÁ, kterou hoodně potřebujeme
*1.. V PŘECHODOVÉ OBLASTI ( výměna hran = úhel "alfa" až na "nulu" => ! téměř žádná autokinetika !)
*2.. V PRVNÍ ČÁSTI ZÁKLADNÍ VÝUKY (generalizace+přechod do diferenciace = *1 se prodlužuje !! )
natož když se tyto dva významné faktory sečtou !
Jenže tohle bazální uvažování kvalifikovaných PEDAGOGŮ stále část lyžařských fandů flagnantně ignoruje,
.. * ignorují obecnou potřebu plynulého přechodu=pomalé přehranění=> potřeba pocitu že lyže zahnou samy
.. * zabývají se jen svým řezáním s vypilovaným rychlým přechodem = svojí osobní jízdou + osobní technikou/motorikou a svými individuálními pocity... jenže o to tady opravdu nejde !!!

Takže seznam literatury k nastudování se vyjma všech částí BIOMECHANIKY zvyšuje o celou PEDAGOGIKU a to jak o "Didaktiku" tak "Metodiku" + PSYCHOLOGII a v souhrnu těch znalostí snad konečně pochopíte,
funkci receptorů, které nám cosi říkají o aktuálním působení sil
tj. proč a jak je nejen v začátku výuky, ale i v každé kolizní situaci, tak DŮLEŽITÝ jejich
signál, že síly i lyže chtějí tam kam chce lyžař - viz příklad "šutr na kopci"
protože ty receptory = POCITY v prodlužované přechodové fázi daleko předbíhají
..* zpětnou vazbu B práce špičky, kterou snad pro mistra bude dělat někdy po přehranění (když se to povede)
..* natož mistrův rebound, který je pro rekreanta (generalizace/diferenciace na modré)ještě víc vzdálený
takže to, jestli v klidu správně zahájí, je hodně závislé i na pocitech které od receptorů dostává ! Mistři je možná nepotřebují, většině nás ostatních však nesporně a hodně pomáhají - v souladu s tou komplexní teorií !

Základní literatura: otevřte zde
Specializovaná literatura I: otevřte zde
Specializovaná literatura II: otevřte zde
Stručné vysvětlení: otevřte zde
Metodický dopis: otevřte zde


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní