9.12.2007 02:39:35 
 Title:   Re: Re: Re: Problematika předozadního pohybu těžiště
 Name:   Mirek
Jardo, ten stav o který ti jde nastane, když kolmice na lyže spuštěná z tvého těžiště bude procházet kotníkem. Problém je, že tento stav je nestabilní a prakticky je daleko výhodnější být lechce vpředu opřený o jazyk boty a pro regulaci náklonu používat lýtkový sval, než pracně balancovat okolo neutrální polohy za pomoci lýtkového a "holenního" svalu.

Jara: Tak a mame to tady, jak jsem prorokoval...
Díky měnícím se vnějším faktorům (Biomechanika/kinematika+dynamika) musíme na udržování každé polohy - jak "neutrální", tak "mirně vpředu" - aktivně pracovat vnitřními silami (anatomie+kineziologie). Přijmu-li Mirkovo uvažování a terminologii, potom
..* pokud začne pracovat v jednom směru agonista = "holenní sval"
..* je současně ativní i antagonista = "lýtkový sval", který pohyb v konci brzdí a v opačném směru si funkce vymění.
Takže "mírně vpředu" se nereguluje jen "holenním svalem", ale naopak OBA svaly se shodně podílejí na "balancování" jak kolem "neutrální polohy", tak "mírně vpředu".


Základní literatura: otevřte zde


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní