8.12.2007 20:54:21 
 Title:   Všem...
 Name:   Jára
kamarádům, kolegům, fandům a milcům veškerého lyžování…
… je známo, že odborná diskuze vyžaduje pečlivé monitorování a směrovat ji konstruktivním směrem je docela náročné. Máme-li místo nezajímavého omílání známých pravd „otvírat nová témata“ – což je potřebné+cenné, vyžaduje pochopení autorova názoru mnohdy:
*.. delší text => přinejmenším potřebu pečlivé grafické úpravy, aby Ti méně trpěliví si ho vůbec přečetli
*.. průběžné shrnutí, či oddělení detailnějších/syrovějších.. částí do samostatného souboru, aby
*.. ti pohodlenější/netrpělivější měli kde nalézt průběžný vývoj témat/u a jejich vzájemnou návaznost
Navíc Ivan - jako mistr rešerží, vnesl tento cenný prvek i do užšího prostoru on-line, kde se s ním budeme muset učit pracovat, protože na rozdíl o Lenky = profíka v oboru, není pro leckoho
*.. obvyklé zpracovávat tahle strukturovaný text, místo jednoznačně budované pyramidy s jasným vrcholem
*.. a naopak pro autora je obtížné vtěsnat k cenné rešerži ještě potřebné vlastní shrnutí v kontextu vývoje tématu..
Formátování textu v on-line také vyžaduje znalost HTML tvarů a tak administrátorský zásah je asi potřebnější a častější než obvykle, ale doufám, že se nikdo necítí poškozen…

Jak jsem psal níž, v detailnějším příspěvku, jsou v diskuzi nyní dvě aktuální témata:¨
I. téma – HONZA / J3RRY / A co BODE
je téma, kde jsme se postupně zabývali „chybami“ Honzy a J3rryho a došli jsme až k jejich porovnávání s Bodem a následně k otázkám „optimálního biořešení“ s ohledem na rozdílné fáze motorického učení = nový pohled…
II. téma - Problematika předozadního pohybu TĚŽIŠTĚ = je nové téma,
které na tuto situaci navázalo a kde právě v úvodním příspěvku Ivan „rešeržně“ shrnul objektivní důvody,
proč se všichni 3 dostávají v „druhé části vedení+ukončení a zahájení“ do podobných pozic (aniž by se o to snažili) a v závěru pak naznačil, že řešení je v subjektivních faktorech = vlastní aktivní biomechanické činnosti lyžaře, což už rozebírá podrobněji právě materiál v odkazu…

Moje průběžné shrnutí není rozhodně uzavřením těchto dvou témat, ale je jen průběžným krokem s výše uvedenými cíli a tak doufám, že debata o nich bude dál bez obav, kvalifikovaně a uvolněně POKRAČOVAT.


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní