8.12.2007 00:40:38 
 Title:   Re: Re: Re: JARDA - Problematika předozadního pohybu těžiště
 Name:   Mirek
Járo, proč sem zase taháš to, o čem jsme se už tenkrát dohodli že nefunguje. V
.. *1 v první části "jara1nakrov.doc" řešíš sesouvání ze svahu, nikoli řezaný oblouk a ta
.. *2 teorie proč zatáčí carvingové lyže je zcela nesmyslná...
Přece to tu nebudeme zase řešit znovu...

V to taky pevně doufám Míro ;-)... opravdu nevím, proč by to nemělo fugovat, zvláště když Biomechaniku českým lyžařům i na světovou úroveň mimořádně kvalifikovaně psal současný vedoucí katedry Anatomie a Biomechaniky FTVS UK - Doc.PaedDr. K.Jelen CSc. a nemyslím si,
.. @ že by nám do ní Karel napsal a odpřednášel něco, co by ve skutečnosti neplatilo
.. @ zvláště proto, že na zeměkouli za dobu jeho odborné činnosti ztuha došlo k takovým přemetům, že by se změnilo působení "fyzikálních + bio" sil = jeho mladší práce by "vyčuchla"...
ERGO - jsem známý revolucionář, ale někde je hranice = dokud tu Biomechaniku včetně jejích základů z anatomie, kinematiky a dynamiky (vycházejících z postulátů velikánů jako I.Newton, A.Einstein atd..) někdo nepřepíše (jdeš do toho?) - hodlám se jí řídit, zvláště když
na svahu to pro naprostou VĚTŠINU nás obyčejných tak funguje i když
některým individualitám, vymykajícím se díky specifickému "BIO" pocitově z obecné "FYZIKY a MECHANIKY" možná v "hlavě" a "tvořivém uplatnění" ne :-)...

teda, leda že by se někteří jedinci propracovali i do spektra, kde už "N" neplatí, jak víme od "E", jenže to už je takový fofr, na který asi nemáme - viz Lenka s její báááječnou nakloněnu rovinou ;-)))... Jára


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní