6.12.2007 00:24:45 
 Title:   Problematika předozadního pohybu těžiště
 Name:   Ivan (shrnutí Jára)
Jára : pokouším se tímto splnit slib Ivanovi a seriozně se nad tématem zamyslet. Abych se v tom neztratil jako posledně, přeformátoval jsem Ivanovy a Krabovy příspěvky a dovolil jsem si Ivanovy myšlenky rozdělit na část
A. předpoklady+tvrzení = níže…
B. důkazy = v samostatném odkazu


I, Pohyb lyžařova těžiště je výsledkem
* 1. anatomických a materiálových daností - detailně zde
* 2. fungování fyzikálních zákonů, a tedy působení vnějších sil = daný objektivně - detailně zde
* 3. lyžařovy aktivity, tedy nasazení a působení sil vnitřních = daný subjektivně.

II. Absenci pohybu těžiště v rovině sagitální si dovedu si představit jenom ve dvou podobách:
a) permanentní „záklon“ , kdy je lyžař po celou dobu jízdy opřený o opěrky bot (řekl bych, že tak jezdí některá děcka, tzv. „hajzlstyl“)
b) permanentní závěs, kdy se lyžař obdobně opírá o jazyky bot.
Fyzicko-materiálové možnosti lyžaře jsou ale v tomto omezené a takové potlačení vnějších sil silami vnitřními se může podařit jen při nízkých hodnotách sil vnějších. Tedy snad na placce v pomalé jízdě.

III. Objektivní faktory 1. a 2. ale jednak nestačí, jednak je lyžař aktivním subjektem, který za jízdy průběžně hledá tu správnou předozadní vyváženost.
@..Přesně řečeno hledá, resp. udržuje tzv. úhel neutrální polohy (myslí se úhel teoretického těžiště vůči opěrné ploše, tedy vlastně lyžím). To je proces interakce vnějších a vnitřních sil – lyžař ty vnější registruje a reaguje na ně.
@..Sem bych asi zahrnul i lyžařovu volbu provedení přechodu bude-li to
.. * cross-over se zvednutím, bude udržení úhlu neutrální polohy snadnější než v případě
.. * cross-under, při němž je těžiště nutně více vzadu.

IV. Jestliže tedy uvážíme faktory ad 2. tj. především setrvačnou sílu, je před spádnicí kýžený ideální úhel neutrální polohy logicky „pozitivní“ (náklon mírně dopředu), zatímco za spádnicí mírně „negativní“ . Jestliže jde podle literatury na mírném pětistupňovém svahu o hodnoty nejvýš 1,3 stupně, na prudkém 30stupňovém o až 8,5 stupně. S přihlédnutím k rychlosti jízdy a časovému faktoru je jasné, že vyšší hodnoty úhlu neutrální polohy je už nutné dosahovat aktivní činností jezdce, tedy pomocí vnitřních sil. (A někdy to nezvládne ani borec ve Svěťáku.)

V. Zpět k výchozímu bodu
@1.. Předozadní pohyb je z logiky věci přítomen vždy, když systém lyžař + lyže bude sjíždět oblouky svah.
@2.. U jednotlivých lyžařů lze ale diagnostikovat „lepší či horší“ provedení aktivit vedoucích k udržování úhlu neutrální či optimální polohy.

Pokud je něco špatně, neváhej/te mi vynadat ;-)


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní