6.12.2007 00:07:06 
 Title:   Re: ???
 Name:   Jára
Hmmm, tohle si asi řekne leckdo... jenže my ve fotoporadně máme 3 borce s prakticky stejnou "chybou" = Bodie - J3rry - Honza.. a pro mnoho dalších nemusíme chodit daleko...
.. * je to jen v nich, nebo jsou důvody objektivní
.. * porozumět příčině je cenný základ ke změně
a Ivan nám udělal cennou rešerši názorů k této problematice - což ostatně je jeho parketa. Setřídit a analyzovat je určitě další krok, který dlužíme nejen Ivanovi, ale i nám, abychom se v tom širokém a polemickém materiálu neztratili....


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní