5.12.2007 07:44:23 
 Title:   Re: Brachystochrona
 Name:   Krab
Ještě jednou jsem si to nechal prosněžit závity a mám následující výhrady k modelu
Kuličky v misce:
A) funguje pouze s počátečním vektorem rychlosti blízkým nule
B) nehodí se pro periodicky opakované pohyby
C) do modelu se nedá včlenit aktivita lyžaře (svalová práce)
Pak jsem se zamyslel nad použitím
Opačného kyvadla, které se mi líbí:
D) pokud se použije trochu jinak, hodí se pro popis dráhy pánve (kyvadlo s dlouhým závěsem umístěné pod sjezdovkou) - popíše i změny výšky těžiště
E) pohyb lyžaře je cyklický, rádoby harmonický i ve fyzikálním významu, popsat by se měl dát pomocí Fourierovy analýzy
F) pokud pro dráhu lyží použiji druhého kyvadla s kratším závěsem umístěným nad sjezdovkou, prodlužovaní dráhy lyže je pak snadno zdůvodnitelné jakoby vynuceným prodloužením závěsu druhého kyvadla aby lyže zůstaly v kontaktu s podložkou (úhlojevný průmět kyvadla do plochy).
... Úskalí tohoto modelu:
G) kombinace aktivní a pasivní změny kinetické a potenciální energie (výšky těžiště, prohnutí lyží...)
H) předozadní pohyb těžiště (ale to by se mělo dát odfiltrovat)
H) vůle lyžaře
I) možná nespojitost funkcí (od-do se chová nějak, pak chvíli jinak, pak zase zpátky). Krom rovnic vstupují určitě do děje i nerovnice.
J) základní popis kyvadla se hodí pouze pro malé výkyvy


Vložte nový vzkaz
Name:
E-mail address:
(Optional)
Title:
Message:
  HTML tags available: A, B, I, U, FONT, P, BR, IMG, STRONG, CODE, LI, UL, SPAN, HR, BIG, CENTER
QapTcha:

Select category: Techniques, Methodics and Teaching
Výzbroj - výstroj ...
Vzkazy a ostatní